De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Clément Vangindertaelen

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Clément Vangindertaelen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Clément Vangindertaelen

Cumuleo