De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Olivier Chamart

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Olivier Chamart
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Olivier Chamart
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Olivier Chamart

Cumuleo