De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Emmanuel (Manu) Claes

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Emmanuel (Manu) Claes
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Emmanuel (Manu) Claes
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Emmanuel (Manu) Claes

Cumuleo