De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Olivier Vanham

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Olivier Vanham
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Olivier Vanham
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Olivier Vanham

Cumuleo