De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Close

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Philippe Close
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Philippe Close

Cumuleo