De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Robert Closset

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Robert Closset
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Robert Closset

Cumuleo