De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Renaud Witmeur

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Renaud Witmeur
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Renaud Witmeur

Cumuleo