De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pascal Collin

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Pascal Collin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Pascal Collin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Pascal Collin

Cumuleo