De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Cortebeeck

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Luc Cortebeeck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Luc Cortebeeck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Luc Cortebeeck

Cumuleo