De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Josse Coudré

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Josse Coudré
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Josse Coudré

Cumuleo