De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Emmanuel De Bock

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Emmanuel De Bock
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Emmanuel De Bock

Cumuleo