De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dirk De Fauw

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Dirk De Fauw
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Dirk De Fauw

Cumuleo