De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anne De Gand

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Anne De Gand
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Anne De Gand

Cumuleo