De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Jacques De Gucht

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean-Jacques De Gucht
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean-Jacques De Gucht

Cumuleo