De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dirk De Ketelaere

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Dirk De Ketelaere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Dirk De Ketelaere

Cumuleo