De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Damien De Keyser

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Damien De Keyser
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Damien De Keyser
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Damien De Keyser

Cumuleo