De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Vanneste

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Luc Vanneste
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Luc Vanneste

Cumuleo