De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques De Lentdecker

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Jacques De Lentdecker
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jacques De Lentdecker

Cumuleo