De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roland De Linge

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Roland De Linge
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Roland De Linge

Cumuleo