De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guido De Padt

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Guido De Padt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Guido De Padt

Cumuleo