De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques De Puyt

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Jacques De Puyt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jacques De Puyt

Cumuleo