De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jurgen Vanpraet

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Jurgen Vanpraet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jurgen Vanpraet

Cumuleo