De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Chantal De Saeger

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Chantal De Saeger
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Chantal De Saeger
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Chantal De Saeger

Cumuleo