De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nicole De Schryver

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Nicole De Schryver
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Nicole De Schryver

Cumuleo