De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Edmond (Sam) De Smedt

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Edmond (Sam) De Smedt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Edmond (Sam) De Smedt

Cumuleo