De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yves Debaere

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Yves Debaere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Yves Debaere
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Yves Debaere

Cumuleo