De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ludivine Dedonder

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Ludivine Dedonder
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Ludivine Dedonder

Cumuleo