De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Brigitte Defalque

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Brigitte Defalque
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Brigitte Defalque
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Brigitte Defalque

Cumuleo