De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Defeyt

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Philippe Defeyt
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Philippe Defeyt

Cumuleo