De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marie Degauque

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean-Marie Degauque
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean-Marie Degauque
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean-Marie Degauque

Cumuleo