De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christof Dejaegher

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Christof Dejaegher
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Christof Dejaegher
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Christof Dejaegher

Cumuleo