De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Paul-Olivier Delannois

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Paul-Olivier Delannois
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Paul-Olivier Delannois
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Paul-Olivier Delannois

Cumuleo