De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michèle Delannoy

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Michèle Delannoy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Michèle Delannoy

Cumuleo