De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joseph Delava

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Joseph Delava
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Joseph Delava

Cumuleo