De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yves Delforge

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Yves Delforge
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Yves Delforge

Cumuleo