De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Delnooz

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door André Delnooz
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door André Delnooz
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door André Delnooz

Cumuleo