De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marie Delobel

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean-Marie Delobel
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean-Marie Delobel
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean-Marie Delobel

Cumuleo