De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Denis Vantrimpont

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean-Denis Vantrimpont
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean-Denis Vantrimpont

Cumuleo