De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Helga Delvaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Helga Delvaux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Helga Delvaux

Cumuleo