De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claude Demarez

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Claude Demarez
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Claude Demarez

Cumuleo