De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernadette Demay

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Bernadette Demay
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Bernadette Demay

Cumuleo