De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ellen Vanvlasselaer

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Ellen Vanvlasselaer
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Ellen Vanvlasselaer

Cumuleo