De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Denis

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Patrick Denis
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Patrick Denis
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Patrick Denis

Cumuleo