De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Robert Dermience

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Robert Dermience
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Robert Dermience
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Robert Dermience

Cumuleo