De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claude Desama

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Claude Desama
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Claude Desama
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Claude Desama

Cumuleo