De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Fernand Deschampheleire

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Fernand Deschampheleire
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Fernand Deschampheleire

Cumuleo