De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Samuel Desert

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Samuel Desert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Samuel Desert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Samuel Desert

Cumuleo