De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benoît Veldekens

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Benoît Veldekens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Benoît Veldekens

Cumuleo