De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Cyprien Devilers

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Cyprien Devilers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Cyprien Devilers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Cyprien Devilers

Cumuleo