De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ann Devriendt

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Ann Devriendt
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Ann Devriendt

Cumuleo